CUM PĂSTORUL TREBUIE SĂ MUSTRE ?


wplogo6111111111111111111311121211221111121111111111111211112111121111131111111112111111111111211111111111111111111111111121111111112111111111111211111112111111111111111121111111111111111112111111111118

2 Timotei 4:2  propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.

Autor Alexei Tentiuc  Cu câteva zile în urmă am scris un articol în care am răspuns la întrebarea: “De ce unii oameni nu pot suferi mustrarea?” Astăzi, însă, vin să răspund la o altă întrebare adre…

Sursă: CUM PĂSTORUL TREBUIE SĂ MUSTRE ?

BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU ÎN MIJLOCUL RĂULUI DUN LUME


wplogo6111111111111111111311121211221111121111111111111211112111121111131111111112111111111111211111111111111111111111111121111111112111111111111211111112111111111111111121111111111111111112111111111117

Psalmi 145:8  Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.

(2 Petru 2.1-9) În primul capitol al acestei epistole, apostolul prezintă speranţa venirii din nou a Domnului Hristos. Prin această aşteptare, Domnul Hristos lucrează în sufletele pe care le scoa…

Sursă: BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU ÎN MIJLOCUL RĂULUI DUN LUME

CĂRŢILE VECHIULUI TESTAMENT


wplogo6111111111111111111311121211221111121111111111111211112111121111131111111112111111111111211111111111111111111111111121111111112111111111111211111112111111111111111121111111111111111112111111111115

2 Timotei 3:16  Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire

O privire de ansamblu asupra Biblie   Un rezumat bun sau o vedere de ansamblu bună asupra Bibliei este dificil de realizat. Biblia se compune din două testamente, 66 de cărţi diferite, 1.189 de cap…

Sursă: CĂRŢILE VECHIULUI TESTAMENT

CUNOAȘTEREA PERSONALĂ A LUI DUMNEZEU


wplogo6111111111111111111311121211221111121111111111111211112111121111131111111112111111111111211111111111111111111111111121111111112111111111111211111112111111111111111121111111111111111112111111111114

Tit 3:5  El ne-a mântuit, nu pentru faptele, fãcute de noi în neprihãnire, ci pentru îndurarea Lui, prin spãlarea naºterii din nou ºi prin înoirea fãcutã de Duhul Sfânt,

Cum poţi începe o relaţie cu Dumnezeu? Aştepţi să te lovească un fulger? Te dedici ca de-acum încolo să faci fapte bune, virtuoase sau religioase? Sau devii o persoană mai bună… astfel încât Dumnez…

Sursă: CUNOAȘTEREA PERSONALĂ A LUI DUMNEZEU

DUMNEZEU PERSONAL


wplogo6111111111111111111311121211221111121111111111111211112111121111131111111112111111111111211111111111111111111111111121111111112111111111111211111112111111111111111121111111111111111112111111111112

Ioan 20:28  Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

Rom. 1:1-7, Matei 27:1- 45 1). INTRODUCERE. Cartea Romani [1] prezintă o învățătură fundamentală despre mântuire pe care Pavel a predicat-o în lumea păgână. Augustin, Cristosom, Luther, au apreciat…

Sursă: DUMNEZEU PERSONAL