Ai Fost Format Pentru A-I Sluji Lui Dumnezeu

Adăugat de Arise For Christ  6 Jul 2017

Dumnezeu a format fiecare creatură pe această planetă, cu un domeniu special de expertiză. Unele animale fug, altele sar, altele înoată, altele scormonesc şi altele zboară. Fiecare are un rol particular în viaţă, bazat pe modul cum au fost formate de Dumnezeu. Acelaşi adevăr este valabil şi cu fiinţa umană. Fiecare dintre noi am fost proiectat într-un tipar unic, am fost „format” pentru lucruri specifice.

Înainte ca arhitecţii să proiecteze o construcţie nouă îşi pun întrebarea: „Cu ce scop va fi construită? În ce condiţii va fi folosită?” Funcţia destinată, întotdeauna, determină forma construcţiei. Înainte ca Dumnezeu să te creeze pe tine, El a decis rolul pe care El vrea să-l ai pe pământ. El a planificat exact cum El a vrut să-I slujeşti Lui, şi El te-a format pentru această misiune. Tu eşti aşa cum eşti, pentru că tu ai fost făcut pentru o lucrare specială.

Scriptura spune: „noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Cristos” (Efeseni 2.10). Cuvântul „poem”, în engleză, vine de la traducerea cuvântului „măiestrie”. Tu eşti lucrarea manuală, lucrarea de artă a lui Dumnezeu. Tu nu eşti un produs ieşit de pe bandă, un produs făcut la grămadă, fără nici un tratament special. Tu eşti făcut la comandă, ca o serie unică, piesă originală.

Dumnezeu, în mod liber, te-a format şi dăltuit să-I slujeşti Lui într-un mod unic, în lucrare. El, cu mare grijă, a amestecat celulele DNA, care te-au alcătuit. David L-a lăudat pe Dumnezeu pentru această atenţie personală, incredibilă, de detaliere: „Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele; Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” (Psalm 139.13-14). Aşa cum a zis Ethel Waters: „Dumnezeu nu face rebuturi”.

Nu numai că Dumnezeu ţi-a dat un tipar înainte de naştere, dar El a planificat fiecare zi a vieţii tale, care să contribuie la procesul formării tale. David continuă: „Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele”. (Psalm 139.16). Aceasta înseamnă că nimic nu se întâmplă în viaţa ta fără o semnificaţie, ci Dumnezeu le foloseşte pe toate, să te modeleze pentru lucrarea altora şi să te dăltuiască pentru slujba Lui.

Dumnezeu niciodată nu a irosit nimic. El nu-ţi va da ţie capacităţi, preocupări, talente, daruri, personalitate şi experienţe în viaţă, fără să intenţioneze să le folosească pentru slava Lui. Identificând şi înţelegând aceşti factori tu poţi descoperi voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta.

Scriptura spune că tu eşti o „făptură minunată”. Tu eşti o combinaţie de foarte mulţi factori. Ca să te ajut să ţii minte cinci din aceşti factori, am creat un acrostic simplu: TIPAR.

DUMNEZEU TE FORMEAZĂ PENTRU MISIUNEA ÎNCREDINŢATĂ

Oricând Dumnezeu ne dă o însărcinare, El întotdeauna ne echipează cu tot ce avem nevoie să o îndeplinim. Această combinaţie specifică a capacităţilor tale am numit-o TIPAR şi e compus din cinci factori: Trăirea darurilor spirituale I Inimă I Personalitate I Abilitate I Realitate

TIPAR: TRĂIREA DARURILOR SPIRITUALE

Dumnezeu dă fiecărui credincios daruri spirituale, ca să fie trăite în lucrarea încredinţată. Acestea sunt capacităţi împuternicite de Dumnezeu cu scopul de a-I sluji Lui şi sunt date numai credincioşilor. Scriptura spune: „omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte”. (1 Corinteni 2.14).

Nu există cale de a putea obţine darurile spirituale, nu se dau pe baza meritelor – iată de ce ele se numesc daruri! Ele sunt expresia harului lui Dumnezeu pentru tine: „fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Cristos”. (Efeseni 4.7). Tu nici măcar nu poţi alege ce dar ai vrea să ai; Dumnezeu determină aceasta. Pavel ne-a explicat: „toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte”. (1 Corinteni 12.11).

Darurile tale spirituale nu-ţi sunt date spre folosul tău, ci spre folosul altora, aşa cum darurile date altora sunt spre folosul tău. Scriptura spune: „fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”. (1 Corinteni 12.7). Dumnezeu ne-a planificat în felul acesta, astfel că, noi avem nevoie unii de alţii. Când noi folosim darurile noastre împreună, toţi beneficiem. Dacă alţii nu-şi folosesc darurile lor, tu eşti înşelat şi dacă tu nu foloseşti darul tău, ei sunt înşelaţi. Iată de ce ni se porunceşte să descoperim şi să dezvoltăm darurile noastre spirituale. Ţi-ai făcut timp să descoperi darurile tale spirituale? Un dar nedespachetat este fără valoare.

Oricând vei uita acest adevăr de bază, aceasta va cauza probleme, în biserică. Două probleme comune apar: „darul invidiei” şi „darul afişării”. Primul apare când noi comparăm darurile noastre cu ale altora, simţindu-ne nesatisfăcuţi cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat, şi devenind geloşi, ori cu resentimente la modul cum Dumnezeu îi foloseşte pe alţii. A doua problemă se întâmplă când noi aşteptăm ca ceilalţi, din jurul nostru, să aibă darurile noastre, să facă ce suntem noi chemaţi să facem, şi să fie pasionaţi de aceasta aşa cum suntem noi. Scriptura spune: „sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn” (1 Corinteni 12.5).

Câteodată darurile spirituale, pentru tine, exprimă mai mult decât trebuie, ceea ce duce la neglijarea altor factori pe care Dumnezeu îi foloseşte să te formeze pentru slujbă. Darurile tale revelează o cheie a descoperirii voii lui Dumnezeu pentru lucrarea ta, dar darurile spirituale nu reprezintă totul. Dumnezeu te-a format, într-un tipar, care, în acelaşi timp, conţine şi următorii factori.

TIPAR: ASCULTĂ-ŢI INIMA.

Scriptura foloseşte termenul inimă să descrie abundenţa dorinţelor, nădejdilor, preocupărilor, ambiţiilor, visurilor şi afecţiunilor ce le ai. Inima ta reprezintă sursa tuturor motivaţiilor – ceea ce iubeşti tu să faci şi aceea de care ai grijă cel mai mult. Chiar şi astăzi noi încă folosim cuvântul în aceste sens când spunem: „Te iubesc din toată inima mea”.

Scriptura spune: „Cum răspunde în apă faţa la faţă, aşa răspunde inima omului inimii omului”. (Proverbe 27.19). Inima ta revelează ceea ce eşti tu în mod real – ce eşti cu adevărat, nu ce gândesc alţii despre tine, ori ce te forţează circumstanţele să fii. Inima ta determină de ce spui că faci, ceea ce faci; de ce simţi modul în care faci, ceea ce faci; şi de ce acţionezi în modul cum faci, ceea ce faci: „din prisosul inimii vorbeşte gura”. (Matei 12.34); „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii”. (Proverbe 4.23).

Din punct de vedere fizic, fiecare dintre noi avem o bătaie unică a inimii. Aşa cum fiecare avem o amprentă unică, ochi unici, voce unică, inima noastră bate în mod încet, într-un tipar unic. E măreţ cum dintre miliarde de oameni care au trăit vreodată, nici unul nu a avut bătaia inimii exact ca a ta.

În acelaşi mod, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi o „bătaie a inimii” unic, emoţională, care se accelerează când noi gândim la subiecte, activităţi ori circumstanţe ce ne interesează. Noi, în mod instinctiv, avem grijă de anumite lucruri şi le ignorăm pe altele. Aici este cheia pentru direcţia în care ar trebui să slujim.

Un alt cuvânt pentru inimă e pasiunea. Sunt subiecte distincte care ne pasionează şi altele de care nu ne facem griji. Unele experienţe te schimbă şi îţi captează atenţia, în timp ce altele te opresc ori te duc la lacrimi. Acestea revelează natura inimii tale.

Crescând,  poate ai descoperit că tu, în mod intens ai fost preocupat de unele subiecte, în care nimeni din familia ta nu le-a avut grija. De unde au venit aceste preocupări? Ele au venit de la Dumnezeu. Dumnezeu a avut un scop dându-ţi aceste preocupări înnăscute. Bătaia, cu pasiune spre ceva  a inimii tale, este a doua cheie să înţelegi tiparul tău pentru slujbă. Nu ignora preocupările tale. Consideră cum ele ar putea fi folosite pentru slava lui Dumnezeu. Asta-i raţiunea că tu iubeşti aceste lucruri.

În mod repetat Scriptura spune: „slujeşte-I lui Dumnezeu cu toată inima ta”. Dumnezeu vrea să-L slujeşti cu pasiune, nu din datorie. Oamenii adesea excelează la însărcinările ce le au şi le plac, şi se simt pasionaţi de munca făcută. Dumnezeu vrea ca tu să foloseşti preocupările tale, naturale, ca să-L serveşti pe El şi pe alţii. Ascultând, atent, la promptitudinile lăuntrice, ele te vor îndrepta spre lucrarea pe care Dumnezeu a intenţionat-o pentru tine.

Cum ştii când îi slujeşti lui Dumnezeu din toată inima ta? Primul semnal este entuziasmul. Când tu faci ceva ce-ţi place să faci, nimeni nu trebuie să te motiveze ori să te provoace, ori să te verifice. Tu faci aceasta cu o bucurie completă. Tu nu ai nevoie de răsplată, ori aplauze, ori plată. Opusul este de asemenea adevărat: Când nu faci ceva cu toată inima, uşor devii descurajat.

A doua caracteristică a slujirii lui Dumnezeu din toată inima este eficacitatea. Oricând tu faci ce Dumnezeu te-a circuitat să faci, vei face cu plăcere şi vei găsi de bine să faci aceasta. Pasiunea duce la perfecţiune. Dacă ţie nu-ţi pasă de o însărcinare, mai mult ca sigur că nu vei avea succes. În contrast, cei mai mari realizatori în orice domeniu sunt acei care fac ceva cu pasiune, nu din datorie sau profit.

Auzim tot timpul oameni spunând: „Am un loc de muncă pe care-l urăsc, deşi fac o grămadă de bani, dar într-o zi îmi voi da demisia, şi voi face ce mi-ar place să fac.” Asta e mare greşeală. Nu-ţi pierde viaţa în locul de muncă care nu este expresia inimii tale. Aminteşte-ţi că cele mai mari lucruri în viaţă nu sunt lucruri. Esenţa este mult mai importantă decât banii. Cel mai bogat om din lume a zis odată: „Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie, cu tulburare!” (Proverbe 15.16).

Nu te pune în situaţia numai să realizezi „o viaţă bună”, pentru că viaţa bună nu e de ajuns. În ultimă instanţă, nu te va satisface. Tu poţi avea mult de trăit şi încă să nu ai nimic pentru ce să trăieşti. Ţinteşte în schimb pentru „o viaţă mai bună” – slujind pe Dumnezeu în modul de expresie a inimii tale. Motivează ce-ţi place să faci – ce Dumnezeu a pus în inima ta – şi fă-o spre slava Lui.

Preluat din Cartea Viața Condusă de Scopuri, Rick Warren

http://ariseforchrist.com/blog/articles/all/ai-fost-format-pentru-a-i-sluji-lui-dumnezeu

Anunțuri