Devenind Un Creştin De Prima Clasă

Adăugat de Arise For Christ

Marea Trimitere este trimiterea ta.

Tu trebuie să faci o alegere. Tu vei fi creştin de prima clasă sau creştin de clasa lumii.

Creştinul de clasa lumii, creştinul lumesc, se uită la Dumnezeu pentru împlinirea lui personală. Ei sunt salvaţi, dar egoişti. Lor le place să fie prezenţi la concerte şi seminarii bogate, dar nu-i vei găsi la conferinţe misionare pentru că nu-i interesează. Rugăciunile lor se concentrează la nevoile lor, binecuvântările şi fericirea lor. Este credinţa: „mine-mai întâi”: Cum poate Dumnezeu să facă viaţa mea mai confortabilă? Ei vor să-L folosească pe Dumnezeu pentru scopurile lor în loc să fie folosiţi pentru scopurile Lui.

În contrast creştinii de prima clasă ştiu că sunt salvaţi să slujească şi făcuţi pentru misiune. Ei sunt aprinşi să primească o însărcinare personală şi exaltaţi la privilegiul de a fi folosiţi de Dumnezeu. Creştinii de prima clasă sunt oamenii plini de viaţă de pe planetă. Bucuria lor, încrederea şi entuziasmul lor sunt contagioase pentru că ei ştiu că produc schimbare în lume. Ei se scoală în fiecare dimineaţă aşteptând ca Dumnezeu să lucreze prin ei, pe căi proaspete. Ce fel de creştin vrei tu să fii

Dumnezeu te invită să participi la cauza din istorie cea mai mare, largă, diversă şi importantă – Împărăţia Sa. Istoria este povestea Lui. (History is His story). El îşi construieşte familia pentru veşnicie. Nimic nu-i mai important, şi nimic nu va ţinea mai mult. În cartea Apocalipsa, noi găsim că misiunea globală al lui Dumnezeu va fi realizată. Într-o zi Marea Trimitere va fi Marea Realizare. În ceruri este o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi strigau cu glas tare, şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”.(Apocalipsa 7.9). Vine-o zi când vom vedea acea mulţime stând înaintea lui Isus Christos şi închinându-I se. Implicându-te ca şi creştin de prima clasă poate ţi se va permite şi ţie, în avans, experienţe cereşti la un nivel mai mic, bineînţeles.

Când Domnul Isus le-a spus urmaşilor „duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură”, acel grup de oameni săraci, ucenicii din Orientul Mijlociu au fost supraaglomeraţi. Unde ar putea ei merge pe jos, ori călare pe animale încete? Aceasta au avut ei ca şi mijloace de transport, şi nu erau vapoare să traverseze oceanele; erau deci bariere fizice care-i împiedicau să meargă în toată lumea.

Astăzi avem avioane, vapoare, trenuri, autobuze şi automobile. Şi totuşi pământul este mic, care parcă, se miceşte tot mai mult, zilnic. Tu poţi zbura peste ocean în ore şi să te întorci a doua zi dacă trebuie. Astăzi, oportunităţile sunt literar nelimitate pentru un creştin ca, în mod normal, în fiecare zi să fie implicat în misiuni internaţionale de scurtă durată. Fiecare colţ de lume este disponibil pentru tine – întreabă numai o agenţie de turism. Nu avem scuze să nu răspândim Evanghelia, Vestea Bună.

Astăzi, cu internetul, pământul a devenit şi mai mic. Adiţional telefonului şi fax-ului orice credincios cu acces la internet poate, personal, comunica cu oameni, practic, în orice ţară din lume. Toată lumea este la îndemâna noastră!

Chiar şi satele îndepărtate au acces la email, aşa că tu poţi purta o conversaţie „e-evanghelistică” (electronic – evanghelistică) cu oameni din partea cealaltă a lumii fără să-ţi părăseşti casa! Nu a fost niciodată, în istorie mai uşor ca acum, să-ţi împlineşti misiunea ta de a merge în toată lumea. Marile bariere nu sunt distanţele, costul ori transportul. Singura barieră este felul cum gândim. Să fii un creştin de prima clasă tu trebuie să faci ceva schimbări în mintea ta. Perspectivele tale şi atitudinile tale trebuie schimbate.

CUM SĂ GÂNDEŞTI CA UN CREŞTIN DE PRIMA CLASĂ 

Schimbă direcţia gândirii dinspre interiorul tău spre altceva. Scriptura spune: Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci, la răutate, fiţi prunci; iar la minte, fiţi oameni mari. (1 Corinteni 14.20). Acesta-i primul pas spre a deveni creştin de prima clasă. Copii se gândesc numai la ei înşişi; crescând mari se gândesc şi la alţii. Dumnezeu ne porunceşte: Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. (Filipeni 2.4).

Desigur, că este o schimbare mentală dificilă pentru că în mod natural, absorbim totul şi aproape toate reclamele ne încurajează să ne gândim la noi înşine. Singura cale prin care noi putem realiza această schimbare paradigmatică este printr-o dependenţă de Dumnezeu din ce în ce mai mult. Din fericire El nu ne va lăsa să ne luptăm singuri căci noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. (1 Corinteni 2.12).

Începe prin a-L întreba pe Duhul Sfânt ca să ajute nevoii tale spirituale oricând vorbeşti cu un necredincios. Prin practică tu poţi dezvolta un obicei al rugăciunii tăcute „rugăciunea respiraţiei” pentru cei pe care-i ai în vedere. Spune: „Tată, ajută-mă să înţeleg ce-l ţine pe această persoană din a nu te cunoaşte pe Tine”.

Scopul tău este să realizezi unde se află alţii în plimbările lor spirituale şi de-acolo să-i aduci cu o treaptă mai aproape în a-L cunoaşte pe Christos. Tu poţi învăţa să faci aceasta adoptând felul de gândire al lui Pavel: mă silesc şi eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi. (1 Corinteni 10.33).

Schimbă gândirea locală în gândire globală. Dumnezeu este un Dumnezeu global. El, întotdeauna a purtat grija întregii lumi: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. (Ioan 3.16). De la început El şi-a dorit membrii familiei dintre toate naţiunile pe care El le-a creat. Scriptura spune: El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. (Fapte 17.26-27).

Marea majoritate a lumii, deja gândeşte global. Mediile largi de informare şi companiile de afaceri conglomerate sunt toate multinaţionale. Vieţile noastre sunt din ce în ce mai mult interpătrunse cu altele din alte naţiuni aşa că noi împărtăşim modă, distracţie, muzică, sport, şi chiar feluri rapide de mâncare. Probabil, că cele mai multe haine pe care tu le îmbraci şi ceea ce ai mâncat astăzi sunt produse în altă ţară. Eşti conectat mai mult decât îţi dai seama.

E fantastic să trăim zile ca acestea! Astăzi, sunt creştini pe pământ mai mulţi ca niciodată. Pavel a scris: Cuvântul adevărului Evangheliei a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând, ca şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr, (Coloseni 1.6).

Prima cale spre o gândire globală este să  te rogi specific pentru anumite ţări. Creştinii de prima clasă se roagă pentru toată lumea. Ia un glob ori o hartă şi roagă-te pentru naţiuni pe nume. Scriptura spune: Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire! (Psalm 2.8).

Rugăciunea este instrumentul cel mai important pentru misiunea ta în lume. Oamenii poate refuză dragostea ta ori ignoră mesajul tău, dar ei sunt fără apărare la atacul rugăciunilor noastre. Ca şi o armă intercontinentală tu poţi ţinti o rugăciune la inima unei persoane care este la 10 metri sau la 10.000 de kilometri depărtare.

Pentru ce să te rogi? Scriptura ne spune să ne rugăm pentru oportunitatea să mărturisim, pentru curajul să vorbim, pentru cei ce vor crede, pentru răspândirea cu repeziciune a Evangheliei şi pentru mai mulţi lucrători. (rugăciune pentru toţi sfinţii, şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, (Efeseni 6.19); mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. (Ioan 17.20); fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca, Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit cum este la voi, (2 Tesaloniceni 3.1); Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.(Matei 9.38)). Rugăciunea te face partener cu alţii de pe tot pământul.

Deasemenea trebuie să te rogi pentru misionari şi oricine este implicat în recolta globală. Pavel a scris partenerilor lui de rugăciune: Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui Dumnezeu pentru noi. (2 Corinteni 1.11). Dacă vrei sugestii pentru rugăciuni „inteligente” pentru lume şi lucrători creştini vezi anexa nr. 2.

O altă cale de a dezvolta o gândire globală este să citeşti şi să te uiţi la ştiri cu „ochii Marii Trimiteri”. Oriunde este o schimbare sau un conflict, tu poţi fi sigur ca Dumnezeu va folosi acea ocazie să aducă oameni la El. Oamenii sunt mult mai receptivi la Dumnezeu când sunt sub tensiune sau în faze de tranziţie. Pentru că rata schimbărilor este în creştere rapidă, în lumea noastră, mulţi oameni sunt deschişi acum să audă Vestea Bună, mai mult ca niciodată.

Cea mai bună cale să te schimbi la o gândire globală este să te ridici şi să te duci într-un proiect de misiune de scurtă durată în altă ţară! Aceasta-i simplu, şi nu poate fi înlocuit cu nimic o experienţă reală, în altă cultură. Opreşte-te să studiezi şi să discuţi prea mult despre misiunea aceasta, ci fă-o! Te provoc să plonjezi în adânc! În Faptele Apostolilor 1.8, Domnul Isus le-a dat ucenicilor paternul pentru implicare: voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”. Urmaşii Lui au ajuns în comunitatea lor (Ierusalim), în ţara lor (Iudea), la altă cultură (Samaria), la alte naţiuni (marginile pământului). Notează că trimiterea noastră este simultană nu secvenţială. În timp ce nu fiecare are dar misionar, fiecare creştin este chemat să fie într-o misiune din toate cele patru grupe într-o anumită măsură. Eşti tu un creştin în conformitate cu Fapte 1.8?

Stabileşte-ţi un ţel de a participa la un proiect de misiune la fiecare din cele patru direcţii. Te îndemn să faci ceva economii şi să faci ori ceea ce poţi ca să participi la un proiect de misiune de scurtă durată, undeva în lume cât e posibil mai repede. Agenţia de misiune cea mai apropiată te va ajuta să găseşti detalii. Dacă-ţi lărgeşti inima, extinde-ţi viziunea, dezvoltă-ţi credinţa, adânceşte-ţi compasiunea şi te vei umple cu un fel de bucurie pe care nu ai mai experimentat-o niciodată. Ar putea fi o întorsătură în viaţa ta.

Schimbă-ţi gândirea de la „aici şi acum” la gândirea veşnică. Să foloseşti cel mai bine timpul pe pământ tu trebuie să menţii o perspectivă eternă. Aceasta te va feri de la a da importanţă lucrurilor minore şi te va ajuta să faci distincţie între ce este urgent şi ce este fundamental. Pavel a zis: noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice. (2 Corinteni 4.18).

Aşa de mult noi risipim energia noastră în ceva care nu merită nici măcar acum, dar apoi în veşnicie. Nu-ţi da viaţa pe lucruri temporare. Domnul Isus a zis: „Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.” (Luca 9.62). Pavel ne-a avertizat: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta, pentru … cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece. (1 Corinteni 7.31).

Ce permiţi să stea în calea misiunii tale? Ce te împiedică să fii creştin de prima clasă? Ori ceea ce e dă-o la o parte, să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. (Evrei 12.1).

Domnul Isus ne-a spus: strângeţi-vă comori în cer. (Matei 6.20-21). Cum putem asta? În  unul din cele mai neînţelese mărturisiri, Isus a zis: Eu vă zic: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice. (Luca 16.9). Isus nu a zis să „cumperi” prieteni cu bani. Ce a vrut să spună este ca tu să foloseşti banii pe care ţi i-a dat Dumnezeu ca să aduci oameni la Christos. Ei vor fi astfel prieteni pentru eternitate care îţi vor zice un bun venit când vei ajunge în cer! Este cea mai bună investiţie financiară ce ai făcut-o vreodată.

Poate ai auzit expresia „Nu poţi lua asta cu tine”, dar Scriptura spune că tu o poţi trimite înainte investind în oameni care se duc acolo! Scriptura spune: Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă. (1 Timotei 6.19).

Schimbă-ţi gândirea de a te scuza la gândirea unor căi creative de a-ţi împlini trimiterea. Dacă într-adevăr vrei, totdeauna sunt căi posibile şi sunt organizaţii care te pot ajuta. Iată câteva din scuzele frecvente:

  • Nu cunosc limbi străine”. Asta poate un avantaj ca în multe ţări să găseşti oameni care să dorească să înveţe limba ce o ştii.
  • Nu am nimic ce să ofer”. Da, tu ai. Fiecare abilitate şi experienţă în al tău tipar poate fi folosit undeva.
  • Sunt prea bătrân (ori prea tânăr)”. Multe agenţii misionare au proiecte de scurtă durată pentru vârsta ta.

Indiferent cum a fost, Sara a pretins că a fost prea bătrână să fie folosită de Dumnezeu, şi Ieremia a pretins că a fost prea tânăr, dar Dumnezeu a respins scuzele lor. Domnul i-a zis: „Nu zice: ,Sunt un copil, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap, – zice Domnul. – (Ieremia 1.7-8).

Poate tu ai crezut că ai nevoie de o „chemare” specială din partea lui Dumnezeu, şi trebuie să aştepţi simţiri ori experienţe supranaturale, dar Dumnezeu ţi-a comunicat în mod repetat chemarea Lui. Noi toţi suntem chemaţi să împlinim cinci scopuri ale lui Dumnezeu pentru vieţile noastre: să ne închinăm, să avem părtăşie, să ajungem ca şi Christos, să slujim şi să fim în misiune cu Dumnezeu în lume. Dumnezeu nu vrea să folosească numai pe unii din oamenii Săi, El vrea să-i folosească pe toţi oamenii Săi. Noi suntem chemaţi să fim în misiune pentru Dumnezeu. El vrea ca întreaga lui Biserică să ia întreaga Evanghelie să o ducă la întreaga lume.

Mulţi creştini au pierdut planul lui Dumnezeu pentru vieţile lor, pentru că ei niciodată nu L-au întrebat pe Dumnezeu dacă El vrea ca ei să slujească ca misionari undeva. Orice ar fi: frică ori ignoranţă, ei automat au închis mintea lor la posibilitatea de a sluji ca şi un misionar local, într-o localitate cu alte obiceiuri. Dacă eşti tentat să zici nu, s-ar cuveni să verifici alte căi diferite şi posibilităţi care sunt valabile în acest timp (şi vei avea surprize), şi s-ar cuveni să te rogi în mod serios şi să-L întrebi pe Dumnezeu ce vrea de la tine în viitorul apropiat. Astăzi, când atâtea uşi sunt deschise larg, ca niciodată, sunt totuşi mii de misionari neştiuţi, în locuri necunoscute în nevoi disperate, la puncte critice în istorie, care au nevoie de ajutor.

Dacă vrei să fii ca şi Isus, tu trebuie să ai o inimă pentru întreaga lume. Tu nu poţi fi satisfăcut numai cu familia ta şi prietenii tăi venind la Christos. Sunt peste 6 miliarde de oameni pe pământ şi Dumnezeu vrea ca toţi copiii Lui să fie găsiţi. Isus a spus:  oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui. (Marcu 8.35). Marea Trimitere este trimiterea ta, şi făcându-ţi partea este secretul trăirii unei vieţi cu semnificaţie.

Preluat din Cartea Viața Condusă de Scopuri, Rick Warren

http://ariseforchrist.com/blog/articles/all/devenind-un-cre-tin-de-prima-clasa

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s