ÎNTRUPAREA FIULUI

Întruparea Fiului

Un articol de W. R. Dronsfield

Nu există vreun subiect mai profund decât cel al întrupării. Deși este de nepătruns chiar pentru cei mai înțelepți, nimic nu este mai minunat pentru cei care aparțin Domnului. Adevărul minunat constă în faptul că Acela care este Dumnezeu însuși, în timp ce nu încetează vreodată să fie Dumnezeu, a devenit un om adevărat, trăind printre oameni pe pământ. Duhul Sfânt ne-a lăsat patru relatări ale acelei vieți fără pată. Nicio creatură și-ar fi putut închipui astfel de detalii inimaginabile: o viață omenească desăvârșită, totuși cu licăriri ale gloriei Persoanei Sale străbatând vălul (Ioan 1:14 bookmark document). Dacă vreo inteligență omenească încearcă să adauge ceva din propriile-i gânduri, cât de găunos și confuz sună! Așa cum demonstrează și contrafăcuta evanghelie după Toma *.

* scriere gnostică, neinclusă în canonul biblic (n. tr.)

Deși întruparea este dincolo de puterea noastră de a raționa, există anumite adevăruri despre ea pe care le putem afirma cu încredere, deoarece ele se bazează cu tărie pe propria relatare a Duhului Sfânt în Scriptură.

1. Dumnezeu adevărat

Fiul veșnic al lui Dumnezeu a devenit Om, însă nu a încetat niciodată să fie Creatorul Atotputernic. El s-a golit pe Sine Însuși (Filipeni 2:7 bookmark document). Umanitatea Sa a învăluit gloria Sa astfel încât El nu a primit ascultarea universală ce I se cuvenea. Cu toate acestea, El nu a încetat în Persoana Sa să fie omniscient (Ioan 2:24-25 bookmark document; 21:17 bookmark document), omnipotent (Matei 8:27 bookmark document) și omniprezent (Ioan 3:13 bookmark document; Matei 18:20 bookmark document; 28:20 bookmark document), ținând toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui.

2. Om desăvârșit

El a devenit Om, în întregime neatins de căderea în păcat a lui Adam. Umanitatea Lui era în esență aceeași ca a lui Adam necăzut în păcat (avea trup, suflet și duh) deși, desigur, existau diferențe. Principala era aceea că Umanitatea Sa, deși în întregime omenească, era unită în Persoana Sa cu Dumnezeirea și, prin urmare, nespus de glorificată. De asemenea, Adam era în inocență, această însemnând faptul că nu avea cunoștința binelui și a răului. Domnul nu se afla în inocență, ci El era sfânt. Domnul se găsea în mijlocul răului, dar în întregime neîntinat de acesta.

3. Om adevărat

El a devenit un Om adevărat, trup, suflet și duh. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, a suflat în el suflarea (duhul) de viață, iar el a devenit un suflet viu (Geneza 2:7 bookmark document). Animalele era de asemenea suflete vii *, însă ele nu aveau viață prin primirea duhului de la Dumnezeu. Pe lângă faptul că era un suflet viu, Adam avea un duh. În suflet avea viață fizică și sentimente; în duh avea rațiune și conștiența sinelui și a lui Dumnezeu. Putea avea comuniune rațională cu Dumnezeu și să-i aducă bucurie lui Dumnezeu prin părtășia sa. Pentru aceasta a fost el creat. Subiectul sufletului și al duhului este un studiu în sine, și doar îl atingem aici în treacăt.


* (Geneza 1:21, 24 bookmark document. Cuvântul “viețuitoare” din traducerea Cornilescu, sau „ființă” din traducerea GBV 2001 ar trebui traduse prin „suflet”, nephesh).

Domnul Și-a însușit trup, suflet și duh. El a avut un trup real, vizibil și palpabil (1. Ioan 1:1-2 bookmark document), făcut din carne și sânge (Evrei 2:14 bookmark document), sensibil la durere și suferință, însă nesupus la consecințele căderii în păcat. El nu era supus morții ca eveniment inevitabil. El a murit prin propria Sa putere (Ioan 10:18 bookmark document). Procesul îmbătrânirii, care este rezultatul căderii în păcat, nu se găsea în El (Domnul a crescut până la maturitate, dar aceasta nu reprezintă îmbătrânirea în sensul dorit aici). Trupul Său era desăvârșit. De asemenea, având suflet (Matei 26:38 bookmark document; Ioan 12:27 bookmark document), El a avut sentimente omenești reale, însă fără nicio înclinație păcătoasă. În duhul Său a avut gânduri omenești reale prin care putea, chiar ca Om, să aibă părtășie desăvârșită cu Tatăl Său.

4. O singură Persoană

Fiul lui Dumnezeu este o singură Persoană. Fiul lui Dumnezeu este aceeași Persoană ca Fiul Omului. Acum începem să ne lovim de taina de nepătruns. Oamenii vor argumenta că trupul, sufletul și duhul alcătuiesc o persoană. Acest lucru este corect. Prin urmare, spun ei, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului sunt două persoane în unitate. Nu, cu siguranță nu! Scriptura este cu totul împotriva unei astfel de idei. Persoana care este în chip de Dumnezeu la începutul sublimei fraze din Filipeni 2:6 bookmark document, este aceeași Persoană care a fost ascultătoare până la moarte de cruce în versetul 8. Subiectul acestei fraze este același de la un capăt la altul. Nu are loc vreo schimbare de Persoană undeva la mijloc.

Putem să evităm să afirmăm cu tărie „Dumnezeu a murit”. Cum ar putea Dumnezeu să moară, El care are nemurirea și care este originea vieții (1. Timotei 6:16 bookmark document)? Simpla afirmație „Dumnezeu a murit” necesită corecții importante. Mai întâi, Cel care a murit a fost Dumnezeu Fiul, nu Tatăl sau Duhul Sfânt. În al doilea rând, El nu a murit ca Dumnezeu, ci în umanitatea pe care El și-a însușit-o. Cu toate acestea, a corecta o afirmație nu înseamnă a o nega. A spune că Fiul Omului a murit și nu Dumnezeu înseamnă a împărți Persoana Lui și a Îl face două Persoane. De fapt Dumnezeu Fiul a devenit Om chiar pentru acest scop, pentru a putea să moară (Evrei 2:9 bookmark document). El nu a încetat să fie Dumnezeu atunci când a murit. Sângele pe care El l-a vărsat a fost sânge omenesc, însă a fost sângele pe care El Și-l însușise (Fapte 20:28 bookmark document). Fiul lui Dumnezeu și-a vărsat sângele (1. Ioan 1:7 bookmark document) și a experimentat moartea (Romani 5:10 bookmark document). Acela care este Dumnezeu și-a dat viața pentru noi (1. Ioan 3:16 bookmark document). Infinitatea Persoanei Sale este aceea care produce infinita ispășire.

Acesta este uimitorul lucru care ne taie răsuflarea. O Persoană divină a trecut prin experiența umană de la naștere până la moarte. El care este Dumnezeu, își amintește experiențele Sale omenești de la naștere până la moarte și are milă de noi în slăbiciunile noastre. Acela care este atât Dumnezeu cât și Om simte cu noi pentru că și El a simțit aceleași lucruri. Ce minunat Mare Preot este El! (Evrei 2:17-18 bookmark document; 4:14-16 bookmark document).

5. Două naturi distincte

Eroarea opusă afirmației că El este două persoane constă în a afirma că cele două naturi ale Sale s-au combinat într-una singură. Exista o erezie străveche cum că cele două naturi, Umanitatea și Dumnezeirea, s-au contopit. Din acest motiv nu îmi place expresia „Omul-Dumnezeu” (God-man în eng., n. tr.). Aceasta îmi sugerează (deși multor creștini cu învățătură sănătoasă nu le sugerează aceasta) că El este jumătate om, jumătate Dumnezeu. O asemenea idee trebuie respinsă. El este în întregime Om și în întregime Dumnezeu. El posedă toate atributele și caracteristicile umanității reale, necăzute, sfinte, și în același timp posedă toate atributele și caracteristicile infinte ale Dumnezeirii. Armonia constă nu în amestecul naturilor, ci în Unitatea Persoanei Sale.

Dacă am presupune un arhanghel întrupându-se, o creatură grozav de puternică dar totuși mărginită, iar prin întrupare având două naturi finite (dar foarte diferite), am spune pe drept că o astfel de situație este imposibilă. Pe de o parte ar fi un copilaș, incapabil să facă altceva decât să plângă și să sugă, fără abilitatea de a vorbi, incapabil să înțeleagă un singur cuvânt pe care l-ar spune părinții săi. În același timp acea persoană ar fi un arhanghel cu o putere grozavă, nu doar capabil să-i înțeleagă pe părinți ci cunoscând mult mai mult decât ei. Am spune, destul de corect, că ar fi imposibil ca astfel de lucruri să fie adevărate într-o singură persoană în același timp. Gândirea noastră finită ar fi îndreptățită să ajungă la o astfel de concluzie. Am spune că arhanghelul doar se preface că este un copilaș.

Desigur că nu un arhanghel s-a întrupat, ci o Persoană nemărginită. Atunci când avem înaintea noastră infinitul, aceasta este dincolo de sfera noastră de cunoaștere. Nu putem face niciun raționament. Matematicienii ne spun că atât numerele opuse cât și dreptele paralele se întâlnesc în infinit. Noi nu putem înțelege și nu o vom înțelege niciodată, pentru că noi nu vom avea niciodată o minte infinită. Însă Dumnezeu ne-a descoperit aceasta, așa că noi o credem.

Domnul a crescut în înțelepciune (Luca 2:52 bookmark document), totuși a fost întotdeauna omniscient, așa cum am văzut. A spus că nu știe, și totuși El știa toate lucrurile (Marcu 13:32 bookmark document). Cu toate acestea este foarte important să observăm că El nu putea să facă vreo greșeală în ceea ce spunea ca Om. Ar fi însemnat că Dumnezeu a vorbit fals iar aceasta ar fi o imposibilitate morală. A-Și asuma limitările omenești înseamnă har, dar a-Și asuma imperfecțiunea sau nedesăvârșirea omului ar însemna să periclitezi natura sfântă a lui Dumnezeu.

În cele din urmă, să privim la Matei 11:27 bookmark documentnimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, în afară de Tatăl; nici pe Tatăl nu-L cunoaşte deplin cineva, în afară de Fiul şi de acela căruia vrea Fiul să i-L descopere”. Aici vedem că este posibil ca un om să Îl cunoască pe Tatăl dacă Fiul i-L descoperă, dar, fără excepție, nu este posibil ca vreun om să Îl cunoască pe Fiul. De ce oare este Fiul cu neputință de cunoscut și nu Tatăl? Nu este vorba despre a nu putea pătrunde Dumnezeirea cu mintea, căci aceasta s-ar aplica în mod egal atât Tatălui cât și Fiului. Nu este vorba nici despre a nu putea pătrunde cu mintea relațiile divine, căci dacă relația Fiului cu Tatăl este cu neputință de cunoscut, tot astfel ar fi și relația echivalentă a Tatălui cu Fiul. În mod evident, Cel care este de necunoscut este Fiul întrupat. Tatăl Însuși nu ne poate explica aceasta, deoarece pentru a înțelege întruparea am avea nevoie de înțelegerea infinită a Tatălui Însuși.

http://comori.org/articol.php?item=1337

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s